De ‘RUNES’ van Bulgar Finn

door Anne Marie Huibregtse

Geboren in New York als zoon van Europese immigranten, heeft Viktor zich een tijd lang verdiept in de vraag waar zijn familie oorspronkelijk vandaan kwam. Met zijn levendige verbeelding en aan de hand van kaarten en encyclopedieën heeft hij zich een heel verleden uitgedacht, dat aantoonde dat hij afstamde van de oude Bulgaren.

Deze nieuwe passie begon omstreeks 1975 en vanaf die tijd noemde hij zich Bulgar Finn (of kortweg Bulgar). De meeste mensen hebben hem sindsdien onder de naam Bulgar gekend.

Het Bulgaarse verleden ging gepaard met een interesse in het runenschrift, dat hij gebruikte om eindeloos veel panelen en borden te beschilderen in heldere kleuren met eenvoudige teksten, zoals bijvoorbeeld: TAK, BREAD, YES, CHOCOLATE en EVERYTHING.

In diezelfde trant maakte hij ook meetlatten en peilstokken en stukken hout met vrolijk beschilderde pijlen.
Door al deze nieuwe bezigheden maakte Bulgar minder Ikons en ook minder logboekbladen.

Alles werd kunst
Kunst en leven vielen voor Viktor IV samen. Met eindeloze fantasie werd alles wat hij in handen kreeg beschilderd, bewerkt en getransformeerd en kreeg een nieuw leven in zijn bizarre menage. Dat gold ook voor dieren en steeds wisselende jonge vrouwen die op zijn schip verzeilden. Zij kregen een nummer of een nieuwe naam. Viktor IV' s Deense vrouw, Elisabeth Munck, die een grote bijdrage aan zijn werk heeft geleverd, werd omgedoopt tot Ina.

Ref.: Viktor IV. Ad Petersen & Ina Munck. Ed. Meulenhoff/Landshoff & The Second Quality Construction Company 1988