STICHTING VIKTOR IV

Keizersgracht 12c IBAN NL44 RABO 0118 9779 11
1015 CP Amsterdam BIC/SWIFT RABONL2U
Tel. nr. 020 - 4212965 KvK nr. 34257835
e-mail: info@viktorIV.nl website: www.viktorIV.nl
SHOP

-

Gelimiteerde jubileum uitgave: Reproducties van zes bijzondere logboekbladen!

  1. 81, The Big Yellow Tea Kettle.
  2. 147, Jumping Cat.
  3. 80, Turka Eleven with Four Brass Bells.
  4. 86, Thank You Johannes Brahms.
  5. 77, The Truth Always Happens.
  6. 88, Reach What You Cannot.

Afmetingen: 56x38 cm. Genummerde oplage van 1 - 75.
Prijs per reproductie: € 65. Drie voor € 165.

Zes bijzondere logboekbladen-SCHEEPSVLAGGEN met opdruk THANK YOU AMSTERDAM Prijs: € 45

Flag thank you amsterdam

- DVD van de film 'Who Needs the Pacific Ocean?'.
Deze film, uit 1981, van August Louisson Barrier neemt ons terug naar de jaren '70, naar het leven aan boord bij Viktor IV en Ina Munck.  Prijs: € 25,--, excl. verzendkosten.
- Boek 'The Time Is Always Now', over Viktor IV's fascinatie voor tijd en de ontwikkeling van zijn horloges, samengesteld door Evan Frederiksen en Peter Thomsen en uitgegeven door Art Expo Danmark, 1986. ISBN 82-29-12638-6. Prijs: € 30,--, excl. verzendkosten. Het boek is nog verkrijgbaar.
- Boek 'Viktor IV, An American in Amsterdam', 2013, Tekst door Ina Munck. Uitgegeven door KleArt, Odense, Denemarken. ISBN 978-87-92750-08-2. Prijs: € 35,--, excl. verzendkosten.Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting Viktor IV is het bekend en toegankelijk maken van het werk van de kunstenaar Viktor IV door:
- het inventariseren van zijn werk.
- het samenstellen en doen uitgeven van een uitgebreide monografie.
- het organiseren van of meewerken aan tentoonstellingen van het werk van Viktor IV.
- bemoeienis met het conserveren en beheren van de nalatenschap van Viktor IV.
De nalatenschap bevindt zich nu bij Ina Munck in Kopenhagen. Haar bedoeling is dat er een blijvende plek wordt gevonden in Amsterdam, waar immers al Viktor IV's werk is ontstaan. Met het oog hierop is de Stichting Viktor IV opgericht, waaraan zij de nalatenschap wil schenken. Een belangrijk doel is derhalve het vinden van onderdak, t.w. depot- en archiefruimte. Dan kan het ordenen en catalogiseren van de nalatenschap pas goed worden aangepakt.

Wat heeft de Stichting gedaan en waar is zij mee bezig?
- De Stichting is begonnen met de inventarisatie van het werk van Viktor IV.
Naar schatting gaat het hier alleen al om meer dan 700 'ikons' en meer dan 5000 logboekbladen. De Stichting verzamelt gegevens van het werk, zoals titel, maat, techniek, eigenaar en verblijfplaats.
- Er zijn kort geleden schets- en aantekenboeken van Viktor IV gevonden, die nu worden onderzocht en toegankelijk gemaakt.
- Er is een website opgezet. Een financiële bijdrage van de Stichting 'De Gijselaar-Hintzenfonds' heeft dit mogelijk gemaakt.
- Er is een opzet voor een nieuwe monografie gemaakt.
- Een beknopte folder over de Stichting is in voorbereiding.
- Met veel personen en organisaties zijn contacten gelegd. Aan sponsorwerving wordt hard gewerkt.
- Een deel van de papieren nalatenschap is naar Nederland gebracht, waar gewerkt wordt aan catalogisering/digitalisering.
- De Stichting heeft een beleidsplan gemaakt, dat voor belangstellenden op aanvraag beschikbaar is.

Hoe kunt u de Stichting helpen?
- door donateur of sponsor te worden. De Stichting heeft de zogenaamde ANBI-status, waarbij verwezen wordt naar anbiportaal.
- door haar adviezen en suggesties over relevante fondsen aan de hand te doen.
- door suggesties te geven voor mogelijke archief-, depot- en/of tentoonstellingsruimte.
- door haar in contact te brengen met eigenaren van met name 'ikons'.

Uw steun wordt op hoge prijs gesteld.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat  uit:
- Kees Huibregtse, emeritus hoogleraar UvA, voorzitter
- Anne Marie Huibregtse - Kraaijenhagen, secretaris
- Tom M. Voshol, directeur Voshol & Partners, penningmeester
- Ina Munck, weduwe van Viktor IV, lid
- Ad Petersen, oud-hoofdconservator Stedelijk Museum Amsterdam, lid